Zesdelige poster - Tijd van ontdekkers en hervormers


Het doel van deze opdracht is dat leerlingen zelf informatie opzoeken over één van de drie onderwerpen die ze kunnen kiezen binnen dit tijdvak. Ze moeten dit vervolgens op een creatieve manier presenteren. 

De leerlingen moeten de taken goed verdelen omdat ze verschillende elementen in de poster moeten verwerken, zoals een strip, een beeldbron maar bijvoorbeeld ook een beschrijving van verandering en continuïteit. Uiteindelijk moeten de groepjes een presentatie geven over hun poster.


Zesdelige poster - Ontdekkers & Hervormers.docx

Beoordelingsrubric - Zesdelige poster.docx