Wie hoort bij wat - Verlichtingsdenkers


Leerlingen moeten uitspraken van filosofen koppelen aan de denkbeelden van de Verlichting. 

Daarna moeten leerlingen drie uitspraken kiezen die ze nu nog steeds belangrijk vinden voor onze huidige samenleving. Hiermee wordt betekenis gegeven aan de het bestuderen van de ideeën van de Verlichting. 

Tot slot lezen de leerlingen en brontekst van een verlichtingsdenker. Hierbij moeten ze aangeven wie ze denken dat deze bron heeft geschreven en waarom. Hiermee wordt ook het analyseren van bronnen en het historisch redeneren geoefend.


Wie hoort bij wat - Verlichtingsdenkers.docx