Wie hoort bij wat - Romeinen en vroege middeleeuwen


Bij deze opdracht moeten leerlingen eerst een aantal bronteksten lezen en deze koppelen aan de juiste afbeeldingen. Vier tekstbronnen gaan over de Romeinen en vier tekstbronnen gaan over de vroege middeleeuwen. De tekstbronnen komen voornamelijk uit oude examens. Hiermee wordt het analyseren van bronnen geoefend.

Als de leerlingen de juiste combinaties hebben gemaakt moeten ze bij twee bronnen aangeven waarom de schrijver van de bron standplaatsgebonden is. Ze kunnen hier alle acht tekstbronnen voor gebruiken. De meeste bronnen zijn om meerdere redenen standplaatsgebonden. Met opdracht 2 wordt ook het historisch redeneren geoefend.


Opdrachtblad - Wie hoort bij wat - Romeinen en Vroege Middeleeuwen.docx

Afbeeldingen - Wie hoort bij wat - Romeinen en Vroege Middeleeuwen.docx

Tekstbronnen - Wie hoort bij wat - Romeinen en Vroege Middeleeuwen.docx

Antwoorden - Wie hoort bij wat - Romeinen en Vroege Middeleeuwen.docx