Wie hoort bij wat - Grieken en Romeinen


Bij deze opdracht moeten leerlingen moeten eerst een aantal bronteksten lezen en deze koppelen aan de juiste afbeeldingen. Vier tekstbronnen gaan over de Grieken en vier tekstbronnen gaan over de Romeinen. De tekstbronnen komen voornamelijk uit oude examens. Hiermee wordt het analyseren van bronnen geoefend.

Als de leerlingen de juiste combinaties hebben gemaakt moeten ze bij twee bronnen aangeven waarom de schrijver van de bron standplaatsgebonden is. Ze kunnen hier alle acht tekstbronnen voor gebruiken. De meeste bronnen zijn om meerdere redenen standplaatsgebonden. Met opdracht 2 wordt ook het historisch redeneren geoefend.


Opdrachtblad - Wie hoort bij wat - Grieken en Romeinen.docx

Afbeeldingen - Wie hoort bij wat - Grieken en Romeinen.docx

Tekstbronnen - Wie hoort bij wat - Grieken en Romeinen.docx

Antwoorden - Wie hoort bij wat - Grieken en Romeinen.docx