Wie hoort bij wat - De Reformatie


Elke afbeelding hoort bij één stukje tekst. Leerlingen moeten de juiste combinaties maken. Daarna moeten leerlingen een onderverdeling maken in katholieke bronnen en protestantse bronnen. Ten slotte wordt ook ingegaan op de vaardigheid standplaatsgebondenheid.


Wie hoort bij wat - De Reformatie.docx