Welk Woord Weg - Nederlandse Politiek in de 19e en 20e eeuw


Leerlingen krijgen vijf rijtjes met begrippen. Bij elk rijtje hoort één begrip er niet bij. Daarbij moet een historisch verband gelegd worden tussen de overige woorden uit het rijtje. En misschien kunnen ze uit hetzelfde rijtje een andere combinatie maken en dus een tweede begrip kiezen dat er om een andere historische reden niet bij hoort.


Dit is bewerking van een werkvorm uit Actief historisch Denken (H. Havekes, B. van Rooijen, A. Aardema en J. de Vries). 


Welk Woord Weg - Politiek in de 19e en 20e eeuw.docx