Welk woord weg - De tien tijdvakken


Bij deze opdracht krijgen leerlingen van groep 7/8 een rijtje van vier begrippen. Ze moeten uitleggen waarom er één niet bij hoort. Dat moeten ze doen door te argumenteren en daarmee wordt het historisch redeneren ook getraind bij deze werkvorm.

Deze opdracht gaat over de tien tijdvakken. Bij elk tijdvak krijgen leerlingen een rijtje van vier woorden. Ze moeten steeds uitleggen waarom één antwoord er niet bij hoort. Maar er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Een antwoord kan ook goed zijn als het niet in het antwoordmodel staat!


Welk woord weg - De tien tijdvakken.docx

Antwoorden WWW - De tien tijdvakken.docx