Welk plaatje weg


Bij deze opdracht krijgen leerlingen een aantal plaatjes tegelijkertijd te zien op het digibord. Ze moeten goed kijken en daarna één plaatje kiezen dat er niet bij hoort. Ze moeten ook uitleggen waarom dit plaatje er niet bij hoort, want misschien zijn de andere leerlingen het er niet mee eens. Is er misschien nog een ander plaatje wat je zou kiezen? en waarom hoort juist dit plaatje er niet bij? Niet het éne juiste antwoord, maar de historische redenatie waarom de andere plaatjes wel bij elkaar horen is het belangrijkst bij deze opdracht.

Deze werkvorm is een variant op de bekende Welk Woord Weg. Nu krijgen leerlingen echter plaatjes te zien in plaats van een rij met woorden. Deze variant is zeer geschikt voor groep 6 t/m 8 maar ook bruikbaar voor klas 1 in het VO. Het argumenteren en het historisch redeneren wordt gestimuleerd omdat er altijd meerdere antwoorden mogelijk zijn.


Welk plaatje weg - Egypte.pptx

Welk plaatje weg - Romeinen.pptx

Welk plaatje weg - Middeleeuwen.pptx

Welk plaatje weg - De Nederlandse Republiek.pptx

Welk plaatje weg - De Industriële Revolutie.pptx