Wat is waar - Het scheppingsverhaal en de evolutietheorie


Het doel van deze opdracht is om leerlingen te laten nadenken over de waarheid van de evolutietheorie en het scheppingsverhaal. Leerlingen moeten aan het eind van de les beargumenteerd hun mening kunnen geven over de vraag: Kunnen de evolutietheorie en het scheppingsverhaal tegelijkertijd waar zijn?


Daarnaast kunnen leerlingen door middel van deze opdracht beter gaan begrijpen waarom christenen en moslims de evolutietheorie niet altijd als de waarheid zien, maar ook dat gelovigen niet altijd allemaal op de zelfde manier geloven. Mensen trekken verschillende conclusies uit dezelfde informatie. De vaardigheden standplaatsgebondenheid en feiten en meningen komen daarom ook aan bod bij deze opdracht.


Wat is waar - Scheppingsverhaal vs. Evolutietheorie.docx