Tekenopdracht - Middeleeuws domein


Leerlingen moeten een domein uit de Middeleeuwen natekenen en daarin historische begrippen verwerken. Leerlingen krijgen uitleg over wat een middeleeuws domein is en hoe een legenda werkt. Leerlingen mogen hun tekstboek of internet gebruiken om te helpen bij deze opdracht.


Tekenopdracht - Middeleeuws domein.docx

Werkblad - Middeleeuws domein.docx