Rollenspel - Discussies tijdens de schoolstrijd


In dit rollenspel worden leerlingen verdeeld in groepjes van drie leerlingen. Elk groepje krijgt daarbij één van drie groepsrollen aangewezen: liberalen, socialisten en confessionelen.

Leerlingen krijgen per groepje één opdrachtenblad. Ook krijgen zij direct het bijbehorende bronnenblad en de invulbladen. Leerlingen wordt verteld dat ze uiteindelijk een discussie zullen moeten gaan naspelen. Hierbij zullen zij in hun historische rol moeten argumenteren over de stelling: “Het bijzonder (godsdienstig) onderwijs moet worden gefinancierd door de overheid”.

Met deze opdracht oefenen leerlingen ook de vaardigheden bronnen analyseren, historisch redeneren en inleving.


Docenthandleiding Rollenspel - De Schoolstrijd.docx

Rollenspel - Discussies over de Schoolstrijd