Presentatieopdracht - Economische dimensie (wereld)Burgerschap


Leerlingen moeten bij deze opdracht een mondiaal probleem kiezen dat ze aanspreekt. Bijvoorbeeld: armoede, klimaatopwarming, vluchtelingen, eenzaamheid enz.

Vervolgens moeten ze een realistisch uitvoerbaar plan maken om een kleine, maar toch positieve impact te hebben op dit probleem. Bijvoorbeeld: posters in de school ophangen, een social media campange starten, vuilnis opruimen op straat enz.

Dit plan moet realistisch uitvoerbaar zijn in één dag en de leerlingen moeten dit ook daadwerkelijk uitvoeren. Hiervan verzamelen maken ze ook beeldmateriaal als bewijs.

Ten slotte geven leerlingen een presentatie in de klas over hun onderwerp, plan en van het bewijs van uitvoering.