Onderzoeksopdracht - Dimensie vitaal Burgerschap


Leerlingen krijgen de opdracht om een onderzoek te doen naar een onderwerp dat ze zelf kiezen, maar dat wel te maken heeft met het thema leefstijl.

Leerlingen bepalen zelf wat ze het meest interessant vinden en ze moeten leerlingen zelf goede informatie zoeken. Ze moeten zoeken naar minstens 3 betrouwbare bronnen.

Ze schrijven een verslag over hun onderzochte onderwerp, aan de hand van een aantal vragen die ze moeten beantwoorden. Hierbij moeten ze ook verwijzen naar de gevonden bronnen. 

Ten slotte maken de leerlingen ook een creatieve media-uiting bij hun verlag. Ze mogen ook hierbij kiezen in welke vorm ze dit doen. Bijvoorbeeld een gedicht, illustratie, fotoserie, filmpje, liedje enz.