Propagandaposters analyseren - China onder Mao

Leerlingen moeten in deze opdracht propagandaposters uit China in de tijd van Mao Zedong analyseren en interpreteren. Ze doen dit aan de hand van een aantal van te voren gegeven propagandatechnieken. Eerst moeten de leerlingen de posters ordenen in categorieën en daarna moeten ze bij elke categorie aangeven welke propagandatechnieken ze terug zien komen in de posters. Vervolgens maken de leerlingen ook een oude examenvraag waarbij ze een propagandaposter moeten interpreteren en gebruiken.

Deze opdracht is geschikt voor vwo-6 leerlingen die bezig zijn met de historische context China. De vaardigheden interpreteren, bronnen analyseren, historisch redeneren worden met deze opdracht geoefend. Daarnaast wordt ook geoefend met het beantwoorden van een examenvraag over dit onderwerp.