Oefenen met spotprenten - Nederland in de jaren 70 en 80

Leerlingen moeten in deze opdracht spotprenten bestuderen en interpreteren. Ze doen dit stapsgewijs door eerst goed te kijken naar alle beeldelementen, vervolgens wordt steeds gevraagd naar de boodschap van de tekenaar. 

Leerlingen moeten daarnaast aangeven vanuit welke politieke stroming een tekenaar een bepaalde spotprent heeft getekend. Daardoor wordt eveneens geoefend met de vaardigheden multi-perspectiviteit en standplaatsgebondenheid.