Oefenen met spotprenten - De industriële revolutie


In deze opdracht krijgen leerlingen drie spotprenten te zien uit het begin van de 20e eeuw in Nederland. Leerlingen moeten de afbeeldingen goed bekijken en interpreteren. Ze beantwoorden stapsgewijs vragen over de spotprenten waarbij ze ook de mening van de tekenaar moeten interpreteren. Daarnaast wordt ingegaan op de vaardigheid standplaatsgebondenheid.


Oefenen met spotprenten - De Industriële Revolutie.docx