Mysterie - Willem Drees

In deze opdracht moeten leerlingen een aantal bronnenteksten bestuderen over Willem Drees. Hij was een belangrijk politiek figuur uit de Nederlandse geschiedenis vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bij de introductie van de Canon van Nederland in 2006 was hij dan ook één van de vijftig vensters die als belangrijkste werden geacht voor het vertellen van het verhaal van de Nederlandse geschiedenis. De canon is echter in 2020 vernieuwd. Hierbij is Willem Drees verdwenen uit de canon.

Het is nu aan de leerlingen om het mysterie van Willem Drees op te lossen. Want waarom is hij uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis verdwenen?  

Leerlingen moeten de verschillende bronnen in een schema indelen en geven uiteindelijk een historisch onderbouwd antwoord op de vraag: Is het terecht dat Willem Drees is verdwenen uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis?