Mysterie - Waarom werd de boer een arbeider?


Deze opdracht gaat over de Industriële Revolutie, en dan met name de impact daarvan op de samenleving op de korte en de lange termijn. Hiermee wordt de vaardigheid oorzaken en gevolgen geoefend in deze opdracht. 

De opdracht kan gebruikt worden als introductie op het onderwerp, of als verdieping/herhaling waarbij een aantal begrippen samenkomen.


Werkblad - Waarom werd de boer een arbeider.docx

Uitknipvel - Waarom werd de boer een arbeider.docx

Antwoorden - Waarom werd de boer een arbeider.docx