Mysterie - Ontbossing in Brazilië


Leerlingen krijgen tekstbronnen en afbeeldingen over de ‘ontbossing in Brazilië. Maar wat is dit en wie is hier eigenlijk schuldig aan? Dit moeten leerlingen onderzoeken met deze mysterie-opdracht in twee- of drietallen.

Leerlingen moeten hun argumenten onderbouwen en daardoor moeten leerlingen historisch redeneren. Ook wordt er in gegaan op verschillende meningen en omstandigheden en dus op de vaardigheid standplaatsgebondenheid.


Mysterie - Ontbossing in Brazillie.docx