Mysterie - De vergissing van Troelstra


Mysterie over de mislukte revolutie van Troelstra in 1918. Leerlingen lezen een tekstkaartjes en bekijken afbeeldingen over de gebeurtenissen. Vervolgens beantwoorden vragen over de oorzaken en gevolgen van de revolutie en over de belangrijkste politieke stromingen in deze tijd.

Met deze opdracht oefenen leerlingen ook de vaardigheden bronnen analyseren, historisch redeneren.


Mysterie - De vergissing van Troelstra.docx