Mysterie - De dood van de Tollundman


In deze opdracht moeten leerlingen de vraag beantwoorden: Op welke wijze is de prehistorische Tollundman om het leven gekomen? 

Is er sprake geweest van een moord, een rituele begrafenis of toch iets heel anders?

Leerlingen krijgen kaartjes met informatie. Ze moeten deze informatie eerst analyseren. Daarbij beantwoorden ze vragen over geschreven/ongeschreven en primaire/secundaire bronnen. Ook het analyseren van de betrouwbaarheid van bronnen komt in deze opdracht aan bod.

Uiteindelijk geven leerlingen hun eigen mening over de doodsoorzaak. Daarbij moeten ze de bronnen als bewijsmateriaal gebruiken. Hiermee wordt ook het historisch redeneren en argumenteren geoefend.


Bronnenblad - Mysterie -De dood van de Tollundman.docx

Vragenblad - Mysterie -De dood van de Tollundman.docx

Antwoorden - Mysterie -De dood van de Tollundman.docx