Maak je eigen krant - De Middeleeuwen


Leerlingen maken in groepen van drie of vier leerlingen met een online tool (of op papier) een krant over de Middeleeuwen. Ze moeten zich hierbij inleven in de tijd.

Leerlingen verdelen onderling rollen en schrijven verschillende soorten artikelen. Daarbij kunnen ze kiezen uit meerdere onderwerpen die te maken hebben met de Middeleeuwen.

Leerlingen kunnen hun fantasy gebruiken en mogen personages en verhaallijnen zelf verzinnen. Wel moeten ze laten zien dat ze begrijpen hoe men in de Middeleeuwen leefde.


Opdrachtblad - Maak je eigen krant.docx

Beoordelingsformulier - Maak je eigen krant.docx