Keuzeopdracht - Politiek-juridische dimensie Burgerschap


Leerlingen krijgen bij deze opdracht vijf opties: 

  1. een eigen (jongeren)partij oprichten met zelf gekozen thema's
  2. een plan voor jongeren bedenken om ze bij politiek te betrekken
  3. een onderzoek doen en twee gemeenten met elkaar vergelijken
  4. een betoog schrijven over een maatschappelijk probleem
  5. een mail schrijven aan de wethouder over een lokaal probleem

Leerlingen mogen ook zelf kiezen over welk onderwerp en over welke gemeente(n) ze deze opdracht uitwerken. Het is daarbij de bedoeling dat ze laten zien dat ze betrokken zijn bij een bepaald maatschappelijk thema en dat ze weten hoe de (lokale) politiek is ingericht en werkt.