Jaartallenopdracht HAVO

Leerlingen moeten alle jaartallen die genoemd worden in de syllabus voor het havo-examen samenvatten door: 

- ten eerste uit te leggen wat er toen gebeurde en 

- ten tweede uit te leggen waarom deze gebeurtenis een keerpunt in de geschiedenis was binnen deze historische context.

Leerlingen krijgen hiermee een beter overzicht van de jaartallen die ze, in een juiste chronologische volgorde, moeten leren kennen voor het examen. Daarnaast leren ze welke veranderingen plaatsvinden binnen de historische contexten en waarom deze momenten/gebeurtenissen specifiek van belang zijn.