Interviewopdracht - Nederland na 1945, eigen familiegeschiedenis

Leerlingen gaan in tweetallen een interview houden met een ouder familielid. Dit familielid is het liefst een generatie ouder dan de eigen moeder of vader van de leerling.

Leerlingen verzinnen ten eerste vragen over verzuiling, ontzuiling en migratie in Nederland na 1945. Vervolgens gaan ze het interview afnemen en verwerken in een transcriptie.

Ten slotte maken de leerlingen een verslag van het gesprek dat ze hebben gevoerd. Als bonusopdracht kunnen ze hun bevindingen ook nog met foto's aan de andere klasgenoten presenteren.