In of uit de canon - Het Spaanse Wereldrijk


Het doel van deze opdracht is dat leerlingen kunnen uitleggen waarom een bepaald onderwerp of persoon wel, al dan niet, belangrijk is in de geschiedenis van het Spaanse Wereldrijk. De leerlingen gebruiken historische argumenten om hun keuzes te verklaren. Ze bepalen of een kaartje in of uit de canon van de geschiedenis van het Spaanse Wereldrijk moet.

Een ander doel van deze opdracht is dat leerlingen gebeurtenissen uit dit hoofdstuk op chronologische volgorde moeten kunnen leggen. Daarbij is er een verdiepingsopdracht waarbij ze de verschillende kaartjes ook historisch moeten interpreteren. De vaardigheden chronologie en historisch redeneren komen daarmee ook aan bod in deze opdracht.


Docenthandleiding In en uit de canon - Het Spaanse Wereldrijk.docx

In of uit de canon - Het Spaanse Wereldrijk.docx