In of uit de Canon - Groep 7/8


Het doel van deze opdracht is dat leerlingen kunnen uitleggen waarom een bepaald onderwerp of persoon wel of niet in de Canon van de Nederlandse geschiedenis thuishoort. De leerlingen gebruiken historische argumenten om hun keuzes te verklaren. Ze bepalen of een kaartje in of uit de canon van de geschiedenis van Nederland moet.

Om dit te doen moeten ze eerst 10 gebeurtenissen uit de canon op de juiste tijdvolgorde leggen. Daarvoor hebben ze oriëntatiekennis van de tien tijdvakken nodig. Ze mogen de antwoorden daarbij ook opzoeken met behulp van de website van de Canon van Nederland. De vaardigheden chronologie wordt met deze opdracht dus geoefend, naast het argumenteren en historisch redeneren.


Versie 1: De Herijkte Nederlandse canon

Docenthandleiding - In en uit de canon - groep 7 en 8.docx

In of uit de canon - groep 7 en 8.docx


Versie 2: Geschiedenis van kinderen

In of uit de canon - De geschiedenis van kinderen - werkblad (versie 2).docx

In of uit de canon - De geschiedenis van kinderen - Uitknipvellen (versie 2).docx