Historische Sudoku - Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers


Sudoku, wie kent het niet. In de les, in de trein, thuis, overal zijn mensen sudoku’s aan het invullen. Blijkbaar vindt de mens het puzzelen en uitdokteren leuk. Om deze reden is er ook een (historische) variant bedacht van deze sudoku’s. In dit geval moet je niet cijfers op de juiste plaats zetten, maar begrippen. Net als de cijfers moeten de begrippen wel kloppen met de andere begrippen. Op deze manier worden leerlingen uitgedaagd verbanden te gaan zoeken tussen begrippen, waarmee ze de begrippen meer betekenis geven en er een meer samenhangende (historische) context ontstaat.


Dit is bewerking van een werkvorm uit Actief historisch Denken (H. Havekes, B. van Rooijen, A. Aardema en J. de Vries). 


Docenthandleiding - Historische Sudoku.docx

Sudoku - Tijdvak 5 Ontdekkers en Hervormers.docx