Goed of Fout - De Industriële Revolutie


Bij deze opdracht krijgen leerlingen tien tekstbronnen over de gevolgen van de Industriële Revolutie. Leerlingen moeten informatie uit de bronnen verzamelen en vervolgens voor- en tegenargumenten verzinnen over de stelling: Industrialisatie verbetert het leven van mensen op de wereld.

De vaardigheden bronnen bestuderen en Historisch redeneren komen dus aan bod in deze opdracht.

In de klas kan bij de bespreking van deze opdracht een discussie gevoerd worden over de positieve en negatieve gevolgen van de Industriële Revolutie. Denk aan; klimaatproblemen en milieuvervuiling, verschillen tussen rijke en arme landen, lange werkdagen die mensen maken ten opzichte van het leven van boeren of jagers-verzamelaars, maar ook aan betere technologische apparaten die het leven makkelijker maken, betere gezondheidszorg, minder voedseltekorten en nog veel meer argumenten.


Goed of Fout - De Industriële Revolutie.docx