Goed of Fout - Atoombom op Hiroshima en Nagasaki


Leerlingen lezen eerst een tekst over de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Vervolgens beantwoorden ze de vragen over de tekst. Hierbij komt de vaardigheid standplaatsgebondenheid aan bod. Tot slot stellen leerlingen in tweetallen een protocol op voor de VN, waarin ze moeten beargumenteren wie het recht heeft om kernwapens te bezitten en/of gebruiken. Ze moeten hierbij hun keuzes onderbouwen. Hierdoor oefenen leerlingen met deze opdracht ook de vaardigheden argumenten en historisch redeneren.


Goed of Fout - Atoombom op Hiroshima en Nagasaki.docx