Goed of Fout - Abraham Lincoln en de slavernij


Abraham Lincoln staat bekend als de Amerikaanse president die streed tegen de slavernij in de VS. Maar klopt dit beeld wel?

Leerlingen krijgen vijf tekstbronnen van en over Abraham Lincoln. In deze bronnen wordt gesproken over de zwarte Amerikanen en over slavernij in de VS in de 19e eeuw. Leerlingen beantwoorden een aantal vragen over deze bronnen en moeten ten slotte tot een conclusie komen over Lincoln. Het analyseren van bronnen en het historisch redeneren zijn daarom vaardigheden die bij deze opdracht ook geoefend worden.


Goed of Fout - Abraham Lincoln en de Slavernij.docx