Feit of meing - Migratie in Nederland


Het doel van deze opdracht is om een goede basis te leggen voor een eventuele discussie over het onderwerp migratie. Met deze opdracht leren de leerlingen dat er een verschil is tussen een vluchteling uit Somalië die asiel aanvraagt in Nederland, en bijvoorbeeld een arbeidsmigrant uit Polen die in Nederland komt werken binnen de EU. Ook leren de leerlingen meer over de geschiedenis van migratie in Nederland. Daarnaast moeten leerlingen feiten en meningen onderscheiden en hun meningen onderbouwen met argumenten waardoor het historisch redeneren wordt gestimuleerd.


Feit of mening - Migratie in Nederland.docx