Diamant - Gevolgen van de crisis van 1929


Leerlingen krijgen negen grote foto's te zien over de beurskrach van 1929 en de daaropvolgende crisis van de jaren 30. Ze moeten daarna bij de eerste opdracht bij elke foto een gevolg benoemen van deze crisis dat ze zien uitgebeeld. Bij de tweede opdracht moeten ze vervolgens deze gevolgen ook plaatsen in een diamant. Ze plaatsen de gevolgen die zij het belangrijkst vinden bovenin, en de gevolgen die ze het minst belangrijk vinden onderin.

De opdracht wordt gedaan in twee- of drietallen. Deze opdracht gaat in op de vaardigheid oorzaken en gevolgen. Daarnaast krijgen leerlingen inzicht in het feit dat de geschiedschrijving niet vast staat. Historici kunnen verschillen van mening over welk gevolg of welke oorzaak doorslaggevend is geweest. De argumentatie moet echter wel historisch relevant en onderbouwt zijn. Ook de vaardigheid historisch redeneren komt dus aan bod.


Dit is bewerking van een werkvorm uit Actief historisch Denken (H. Havekes, B. van Rooijen, A. Aardema en J. de Vries). 


Diamant - De Beurskrach van 1929.docx