Chronologie - Tijdvakken, periodes en personen


Leerlingen moeten in twee- of drietallen de kaartjes alle tijdvakken in de goede tijdsvolgorde leggen. Vervolgens moeten de leerlingen ook de jaartallen en periodes in de goede volgorde op de tijbalk plaatsen. Ten slotte moeten ze de personen ongeveer op de goede plek in de tijdbalk plaatsen. De vaardigheden verandering en continu├»teit en chronologie worden met deze opdracht getraind.


Chronologie - Tijdvakken, periodes en personen.pdf