Beelden ter discussie - Katholiek vs. protestant


Leerlingen moeten bronnen interpreteren en indelen in protestantse of katholieke bronnen. Vervolgens moeten leerlingen zich inleven in één van de twee groepen. Ze moeten, vanuit de aan hen toebedeelde groep, argumenteren bedenken. Dus ook de vaardigheden inleven en standplaatsgebondenheid komt aan bod in deze opdracht.


Dit is bewerking van een werkvorm uit Actief historisch Denken (H. Havekes, B. van Rooijen, A. Aardema en J. de Vries). 


Beelden ter discussie - Katholiek vs. Protestant.docx