Mysterie - De dood van de Tollundman

Opdracht met primaire en secundaire bronnen over de dood van een prehistorisch lijk. Leerlingen beantwoorden de vraag: Hoe is de Tollundman aan zijn einde gekomen?

Lees Meer
Wie hoort bij wat - Grieken en Romeinen

Activerende opdracht waarbij leerlingen de juiste tekstbronnen moeten koppelen aan de juiste beeldbronnen.

Lees Meer
Wie hoort bij wat - Romeinen en vroege middeleeuwen

Activerende opdracht waarbij leerlingen de juiste tekstbronnen moeten koppelen aan de juiste beeldbronnen.

Lees Meer
Welk Woord Weg - De Renaissance

Een activerende opdracht waarbij leerlingen een rijtje van vier begrippen te zien krijgen. Ze moeten kunnen uitleggen waarom er één niet bij hoort.

Lees Meer
Goed of Fout - De Industriële Revolutie

Opdracht met tekstbronnen over de gevolgen van de Industriële Revolutie. Leerlingen geven daarna voor- en tegenargumenten over de stelling: De Industrialisatie verbetert het leven van mensen op de wereld.

Lees Meer
Rollenspel - Discussies tijdens de schoolstrijd

Activerende opdracht met primaire bronnen uit de tijd van de schoolstrijd tussen 1870-1917. In de rol van liberaal, socialist of confessioneel bestuderen leerlingen de bronnen en wordt het debat in de klas ook nagespeeld.

Lees Meer
Mysterie - De vergissing van Troelstra

Activerende opdracht over de revolutiepoging van Troelstra in 1918. Met tekstkaartjes, afbeeldingen en vragen over de mislukte revolutie en de politieke stromingen in deze tijd.

Lees Meer
Welk Woord Weg - Nederlandse Politiek in de 19e en 20e eeuw

Een activerende opdracht waarbij leerlingen een rijtje van vier begrippen te zien krijgen. Ze moeten kunnen uitleggen waarom er één niet bij hoort.

Lees Meer
Goed of Fout - Atoombom op Hiroshima en Nagasaki

Opdracht met een leestekst over de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Leerlingen beantwoorden vragen en stellen daarna in tweetallen een protocol op voor de VN.

Lees Meer
Oefenen met spotprenten - Koude Oorlog

Opdracht waarbij de leerlingen leren om stapsgewijs spotprenten over de Koude Oorlog op een juiste wijze te interpreteren.

Lees Meer
Welk Woord Weg - Koude Oorlog

Een activerende opdracht waarbij leerlingen een rijtje van vier begrippen te zien krijgen. Ze moeten kunnen uitleggen waarom er één niet bij hoort.

Lees Meer
Interviewopdracht - Nederland na 1945, eigen familiegeschiedenis

Opdracht waarbij leerlingen in tweetallen een interview houden met een ouder familielid. Ze maken en stellen vragen over verzuiling, ontzuiling en migratie in Nederland na 1945. Hier maken de leerlingen een verslag van.

Lees Meer