In of uit de Canon - Groep 7/8

Een activerende chronologieopdracht met behulp van de website over de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Welke personen en gebeurtenissen moeten in of uit de Nederlandse geschiedeniscanon?

Lees Meer
Welk woord weg - De tien tijdvakken

Een activerende opdracht waarbij leerlingen een rijtje van vier begrippen te zien krijgen. Ze moeten kunnen uitleggen waarom er één niet bij hoort.

Lees Meer
Welk plaatje weg

Activerende opdracht op het digibord waarbij leerlingen vier, vijf of zes plaatjes krijgen te zien over één onderwerp. Welk plaatje kan weg? En kun je uitleggen waarom?

Lees Meer
Quizopdracht - Maak je eigen proefwerkvragen

Activerende opdracht 'leren leren'. Leerlingen maken zelf in groepjes vragen over de leerstof die in een proefwerk of toets voor zouden kunnen komen. In een quizvorm gaan de groepjes de vragen ook aan elkaar stellen.

Lees Meer
Tekenopdracht - Het kamp van de jager-verzamelaars

Activerende opdracht over het leefgebied van jagers-verzamelaars. Leerlingen tekenen en knutselen in groepen van drie of vier.

Lees Meer
Historische vergelijking - De Olympische Spelen vroeger en nu

Onderzoeksopdracht over de Olympische Spelen. Leerlingen zoeken en verwerken zelfstandig informatie en beantwoorden de vraag: Wat is het verschil tussen de Olympische spelen in de Oudheid en in onze tijd?

Lees Meer
Filmopdracht - Asterix en Missie Cleopatra

Filmopdracht over de film: Asterix Missie Cleopatra (2002). Ze beantwoorden vragen en tekenen zowel een Romein, Germaan als een Egyptenaar op een werkblad.

Lees Meer
Tekenopdracht - Middeleeuws domein

Activerende tekenopdracht over een domein uit de Vroege Middeleeuwen. Leerlingen moeten een plattegrond tekenen en daarin historische begrippen verwerken.

Lees Meer
Maak je eigen krant - De Middeleeuwen

Creatieve opdracht waarbij leerlingen in groepen van drie of vier met een online tool een krant over de Middeleeuwen maken. Ze moeten zich hierbij inleven in de tijd.

Lees Meer
In of uit de canon - De Nederlandse Opstand

Welke personen en gebeurtenissen moeten in of uit de geschiedeniscanon? Een activerende kaartjesopdracht over de Nederlandse Opstand 1568 - 1648.

Lees Meer
Zesdelige poster - Tijd van ontdekkers en hervormers

Leerlingen maken in groepjes een poster over een tijdvak. Daarbij moeten ze zelf informatie opzoeken en zes opdrachten verwerken. Ook moeten ze een presentatie geven voor de rest van de klas.

Lees Meer
Wie hoort bij wat - De Reformatie

Activerende opdracht met afbeeldingen en tekstbronnen over de Reformatie.

Lees Meer
In of uit de canon - Het Spaanse Wereldrijk

Welke personen en gebeurtenissen moeten in of uit de geschiedeniscanon? Een activerende kaartjesopdracht over het Spaanse Wereldrijk 1480 - 1560.

Lees Meer
Beelden ter discussie - Katholiek vs. protestant

Inlevingsopdracht met bronnen over protestanten en katholieken in de vroegmoderne tijd waarbij ook wordt ingegaan op standplaatsgebondenheid.

Lees Meer
Zesdelige poster - Tijd van regenten en vorsten

Leerlingen maken in groepjes een poster over een tijdvak. Daarbij moeten ze zelf informatie opzoeken en zes opdrachten verwerken. Ook moeten ze een presentatie geven voor de rest van de klas.

Lees Meer
Chronologie - Napoleon

Activerende kaartjesopdracht over het leven van Napoleon. Leerlingen moeten de kaartjes eerst in de juiste chronologische volgorde moeten leggen. Daarna beantwoorden ze ook vragen over Napoleon.

Lees Meer
Zesdelige poster - Tijd van pruiken en revoluties

Leerlingen maken in groepjes een poster over een tijdvak. Daarbij moeten ze zelf informatie opzoeken en zes opdrachten verwerken. Ook moeten ze een presentatie geven voor de rest van de klas.

Lees Meer
Oefenen met spotprenten - De industriële revolutie

Opdracht waarmee leerlingen stapsgewijs leren hoe je spotprenten uit de tijd van de Industriële Revolutie moet bekijken en analyseren.

Lees Meer
Keuzeopdracht - De reizen van Christoffel Columbus

Keuzeopdracht over de reizen van Columbus. Leerlingen lezen een tekst, beantwoorden vragen en kiezen daarna uit: het schrijven van een dagboek, het tekenen van een routekaart of het maken van een presentatie over een 'indianenstam'.

Lees Meer
Mysterie - Hoe werkt een stoommachine?

Activerende opdracht met tekstkaartjes, afbeeldingen en vragen over de werking van een stoommachine (vroeger en nu). Leerlingen beantwoorden de vraag: Hoe werkt een Stoommachine?

Lees Meer
Mysterie - Waarom werd de boer een arbeider?

Activerende opdracht met tekstkaartjes, afbeeldingen en vragen over de oorzaken en de gevolgen van de Industriële Revolutie. Leerlingen beantwoorden de vraag: Waarom werd de boer een arbeider?

Lees Meer
Maak je eigen spotprent - Het modern imperialisme

Leerlingen moeten in een aantal stappen een zelfgemaakte spotprent bedenken en tekenen.

Lees Meer
Chronologie - Tijdvakken, periodes en personen

Activerende opdracht met kaartjes en een tijdbalk. Gaat over alle tijdvakken en geeft een chronologisch overzicht van de geschiedenis.

Lees Meer