Jaartallenopdracht HAVO

Chronologie-opdracht waarbij leerlingen alle jaartallen die genoemd worden in de syllabus van HAVO moeten samenvatten.

Lees Meer
Jaartallenopdracht VWO

Chronologie-opdracht waarbij leerlingen alle jaartallen die genoemd worden in de syllabus van VWO moeten samenvatten.

Lees Meer
Historische Sudoku - HC: Lage Landen

Bij een historische sudoku moeten leerlingen puzzelen en begrippen met elkaar verbinden door historisch te redeneren.

Lees Meer
Wie hoort bij wat - Verlichtingsdenkers

Opdracht waarbij leerlingen uitspraken van filosofen bestuderen en analyseren en koppelen aan de denkbeelden van de Verlichting.

Lees Meer
Historische Sudoku - HC: Verlichting

Bij een historische sudoku moeten leerlingen puzzelen en begrippen met elkaar verbinden door historisch te redeneren.

Lees Meer
Mysterie - Dutch Founding Fathers

Opdracht met tekstbronnen en afbeeldingen over de stichting van de Verenigde Staten. Leerlingen moeten de vraag oplossen: Hoe belangrijk waren de Nederlanders in de stichting van de Verenigde Staten eind 18e eeuw?

Lees Meer
Goed of Fout - Abraham Lincoln en de slavernij

Opdracht met primaire tekstbronnen over de slavernij in de VS in de 19e eeuw. Leerlingen moeten tot een conclusie komen over Lincoln, was hij een abolitionist of een racist?

Lees Meer
Historische Sudoku - HC: Britse Rijk

Bij een historische sudoku moeten leerlingen puzzelen en begrippen met elkaar verbinden door historisch te redeneren.

Lees Meer
Welk Woord Weg - HC: Britse Rijk

Een activerende opdracht waarbij leerlingen een rijtje van vier begrippen te zien krijgen. Ze moeten kunnen uitleggen waarom er één niet bij hoort.

Lees Meer
Diamant - Gevolgen van de crisis van 1929

Activerende opdracht met negen grote foto's over de gevolgen van de crisis van 1929. Leerlingen moeten de gevolgen ook plaatsen in een diamant, op basis van hoe belangrijk ze de gevolgen vinden.

Lees Meer
Historische Sudoku - Tweede Wereldoorlog

Bij een historische sudoku moeten leerlingen puzzelen en begrippen met elkaar verbinden door historisch te redeneren.

Lees Meer
Wie is wie - Communisten en kapitalisten

Activerende opdracht waarbij leerlingen de leiders van de BRD, DDR, VS en Sovjet-Unie uit de HC: Duitsland moeten herkennen en op chronologische moeten volgorde plaatsen.

Lees Meer
Mysterie - Willem Drees

Opdracht waarbij leerlingen bronnen bestuderen over Willem Drees. Leerlingen analyseren de bronnen en geven uiteindelijk antwoord op de vraag: Is het terecht dat Willem Drees is verdwenen uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis?

Lees Meer
Oefenen met spotprenten - Nederland in de jaren 70 en 80

Opdracht waarbij de leerlingen leren om stapsgewijs spotprenten over de Nederland in de jaren 70 en 80 op een juiste wijze te interpreteren.

Lees Meer
Propagandaposters analyseren - China onder Mao

Opdracht waarbij de leerlingen leren om stapsgewijs propagandaposters uit China in de tijd van Mao op een juiste wijze leren te ordenen, analyseren en interpreteren.

Lees Meer